Đồng hồ đã mua không được đổi hoặc trả lại, trường hợp nếu có trục trặc về kỹ thuật của nhà sản  xuất  trong vòng 08  tiếng sẽ được đổi cùng mẫu khác, hoặc cùng nhãn hiệu với giá tương đương. Quá thời hạn trên  www.hqshop.vn   chỉ thực hiện việc bảo hành cho Quý khách.